Stowarzyszenie Kaszyńskich
I SPOTKANIE RODU – 2009

I SPOTKANIE RODU – 2009

Program

I Ogólnopolskiego Spotkania Rodu Kaszyńskich
Gościniec „Perła Korytkowa”, niedziela 21 czerwca 2009 r.

9.00
msza święta w intencji Rodu Kaszyńskich w kościele parafialnym w TrIągu

10.3o
uroczyste rozpoczęcie spotkania, powitanie Gości, toast szampanem
Janusz Kaszyński (Gdynia) i Stanisław Kaszyński (Kraków)

10.45
prezentacja głównych tez referatu
Wybrane fakty z dziejów rodu Kaszyńskich
Marian Przybylski (Strzelno)

bufet kawowy

11.15
multimedialna prezentacja wybranych fragmentów drzewa genealogicznego

Kaszyńskich
Janusz Kaszyński (Gdynia)

prezentacja programu telewizyjnego prof. Jana Miodka
W Trzemesznie, Strzelnic L..

13.00
UROCZYSTY OBIAD

14.15
wspólne zdjęcie uczestników spotkania

14.3o
otwarcie wystawy
Kaszyńscy w dokumentach, fotografii i publikacjach

rozmowy kuluarowe
plenerowy konkurs rzut podkową

17.00
spotkanie dyskusyjne przy kawie i rodzinnym torcie

18.00
ogłoszenie wyników konkursu rzut podkową i na najciekawszy materiał wystawowy,
wręczenie upominków i dyplomów, podsumowanie spotkania i pożegnanie Gości.

Kiermasz książek czynny podczas całego spotkania