Stowarzyszenie Kaszyńskich
VI Spotkanie Rodu Kaszyńskich, Wąbrzeźno 2019 r.

VI Spotkanie Rodu Kaszyńskich, Wąbrzeźno 2019 r.

 

Wąbrzeskie Spotkanie Rodu Kaszyńskich.

Na miejsce VI Spotkania Rodu Kaszyńskich wybrano malownicze Wąbrzeźno. Miasto  Wąbrzeźno, siedziba powiatu wąbrzeskiego, położone jest 31 km od Grudziądza i 43 km od Torunia. Otoczone trzema jeziorami: Zamkowym, Sicieńskim i Frydek jest malowniczym jądrem historycznej Ziemi Chełmińskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Walory tej ziemi w czasie Spotkania przedstawiła mgr Aleksandra Kurek dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie.

VI Spotkanie Rodu Kaszyńskich rozpoczęło się o godzinie 8.15 dnia 16 czerwca 2019 r.  uroczystą Mszą św. w intencji Rodu Kaszyńskich w kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Wąbrzeźnie. Po jej zakończeniu uczestnicy udali się do restauracji „Zamkowa” w Wąbrzeźnie, gdzie po zjedzeniu smacznego posiłku odbyła się dalsza część Spotkania.

Program obejmował m.in.

  1. Przedstawienie przez przedstawiciela Rodu z Wąbrzeźna Andrzeja Kaszyńskiego genezy gałęzi Rodu Kaszyńskich na Ziemi Chełmińskiej.

 

  1. Prezentację strony internetowej Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich kaszynscy.pl przez Ryszarda Kaszyńskiego z Turku.
  2. Prezentację przez Benedykta Kaszyńskiego z Łowicza biuletynu.
  3. Tradycyjnie odbył się konkurs „rzut podkową”, którego zwycięzcy: Jan Kaszyński z Litwy, Marc Kaszyński z Francji i Stanisław Kaszyński z Krakowa otrzymali ufundowane przez Lilianę i Janusza Kaszyńskich z Gdyni – organizatorów konkursu, okazałe puchary, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy.
  4. Nie zabrakło okolicznościowego tortu, który pięknym przybraniem nawiązywał do charakteru naszego Spotkania.
  5. Na zakończenie Florian Kaszyński – prezes Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich omówił sprawy organizacyjne dotyczące działalności stowarzyszenia i podziękował jego uczestnikom za przybycie i udział w Spotkaniu.

 

Udział w Spotkaniu zgłosiło 71 osób reprezentujących poszczególne gałęzie Rodu Kaszyńskich z Polski oraz z Francji i Litwy, którzy byli bardzo serdecznie przyjmowani przez Rodaków.

Szczególne podziękowania organizatorzy Spotkania składają Panu Tomaszowi Zygnarowskiemu, burmistrzowi Wąbrzeźna, za przyjęcie zaproszenia i udział w naszym Spotkaniu.

Uczestnicy Spotkania, mieli możliwość otrzymania pamiątkowego album fotograficznego wydanego na płycie CD, a opracowanego przez Michalinę Szczepaniak z Wąbrzeźna, która pełniła rolę fotografa.

Organizatorem Spotkania było Stowarzyszenie Rodu Kaszyńskich.

www: www.kaszynscy.pl

e-mail: kaszynscysr@gmail.com

facebook: My Kaszyńscy