Stowarzyszenie Kaszyńskich

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną i samorządną, dostępną dla wszystkich członków Rodu. Wstępując do Stowarzyszenia członek Rodu przyjmuje na siebie prawa i obowiązki wynikające z postanowień Regulaminu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 21 kwietnia 2017 roku przez Starostę Powiatowego  w  Bydgoszczy.

Regon: 367115339

NIP: 5542949714

 

Władze Stowarzyszenia

 

Prezes –  Florian Kaszyński

Zastępca prezesa – Ryszard Kaszyński

Sekretarz –  Benedykt Kaszyński

Skarbnik – Maria Weber

Członek – Stanisław Kaszyński

 

Przyjęcie na członka następuje na podstawie uchwały Stowarzyszenia po złożeniu „Deklaracji członkowskiej”

Deklarację członkowską należy wysłać na adres:

Stowarzyszenie Rodu Kaszyńskich

Krakowska 38, Niwy

86-031 Osielsko

lub pocztą elektroniczną (skan) e-mail: kaszynscysr@gmail.com

Nr konta bankowego: 47 1090 1896 0000 0001 3443 4321