Stowarzyszenie Kaszyńskich

Finanse

Tutaj jest informacja o stanie finansów Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich.
Zapisy dotyczą lat od 2017, czyli od daty powstania stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SRK

 

                                    za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 roku

 

Przychody składki członkowskie za 2020 r.

150,00

darowizna na cele statutowe

10 000,00

razem

10 150,00

Koszty opłata pocztowa

25,50

opłata za usługi

księgowo-informatyczne

50,00

opłata  za stronę internetową

539,97

razem

615,47

Wynik za 2020 r. zysk

9534,53

Strata za 2019 r.

1151,10

Wynik końcowy zysk

8383,43

Rozliczenie środków pieniężnych
Stan środków na dzień 01.01.2020

2480,46

Wpłaty składki członkowskie za 2020 r.

125,00

składki członkowskie za 2021 r.

75,00

składki członkowskie za 2022 r.

25,00

darowizna

10 000,00

Opłaty za usługi

589,97

Stan środków na dzień 31.12.2020 r.

12 115,49

                                                                                               Sporządziła: Maria Weber

                                                                                                          

                            za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

 

Stan środków na dzień 01.01.2019 środki na koncie bankowym 3 184,07
kasa 18,75
razem 3202,82
 

 

Wpływy

 

 

 

wpłaty na VI Zjazd 9045,00
składki członkowskie 567,50
dochód z aukcji 251,00
wpłata na VII Zjazd 414,14
Składki  na 2020 r. 25,00
wpisowe 20,00
razem 10322,64
Wydatki zapłacone zobowiązania z 2018 r. 10,40
zakup materiałów 418,71
organizacja Zjazdu 8526,29
koszt założenia strony internetowej i jej utrzymanie 2089,60
razem 11045,00
Stan środków na dzień 31.12.2019 środki na koncie bankowym 2461,71
w kasie 18,75
razem 2480,46

Sporządziła: Maria Weber