Stowarzyszenie Kaszyńskich

Finanse

Tutaj jest informacja o stanie finansów Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich.
Zapisy dotyczą lat od 2017, czyli od daty powstania stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stan środków na dzień 01.012.2019 środki na koncie bankowym 3 184,07
kasa 18,75
razem 3202,82
 

 

Wpływy

 

 

 

wpłaty na VI Zjazd 9045,00
składki członkowskie 567,50
dochód z aukcji 251,00
wpłata na VII Zjazd 414,14
Składki  na 2020 r. 25,00
wpisowe 20,00
razem 10322,64
Wydatki zapłacone zobowiązania z 2018 r. 10,40
zakup materiałów 418,71
organizacja Zjazdu 8526,29
koszt założenia strony internetowej i jej utrzymanie 2089,60
razem 11045,00
Stan środków na dzień 31.12.2019 środki na koncie bankowym 2461,71
w kasie 18,75
razem 2480,46