Stowarzyszenie Kaszyńskich
II SPOTKANIE RODU – 2011

II SPOTKANIE RODU – 2011

II SPOTKANIE RODU – 2011

Podobnie jak poprzednio, II Ogólnopolskie Spotkanie Rodu Kaszyńskich w dniu 5 czerwca 2011 r. odbyło się w Gościńcu Perła Korytkowa w Trlągu (po­wiat inowrocławski). Jego organizatorem był Stanisław Kaszyński, współinicjator i współorganizator pierwszego spotkania 21 czerwca 2009 r.

Wzięło w nim udział ponad 230 rodaków z kraju i zagranicy, a dla kilku­dziesięciu zabrakło miejsca. Goście reprezentowali następujące miejscowości: Brodnica, Brudzew, Bydgoszcz, Ciechocinek, Cielimowo, Ciencisko, Czarne, Dzia­łyń, Dziekanowice, Hrubieszów, Inowrocław, Janikowo, Kobylnica, Kołodziejewo, Kołoszyn, Kraków, Kutno, Leszno, Lublin, Łąkie, Łowicz, Łódź, Namysłów, Nekla, Niewolno, Niwy, Olkusz, Orchowo, Ostrowo, Ostrów Wielkopolski, Popielewo, Poznań, Słupsk, Strzelno, Sulmierzyce, Swarzędz, Szczecin, Toruń, Trzciniec, Trzemżal, Turek, Warszawa, Wasi elewko, Włocławek, Wólka, Wrocław, Wszedz i eń, Zamość, Zielona Góra i Żarki oraz Lille (Francja) i Nashville (USA).

PROGRAM

Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji członków rodu, od­prawiona w zabytkowym kościele parafialnym w Trlągu. W jej trakcie odczytany został oficjalny list Józefa Kowalczyka, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, adresowany do organizatorów i uczestników spotkania. Z uwagą i uznaniem przyjęto również koncert skrzypcowy Marty Opas z Brudzewa. Po powrocie z kościoła uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe identyfikatory i materiały informacyjne, a potem skorzystali z poczęstunku bufetowego i baru kawowego krakowskiej firmy Gastropunkt. Część oficjalną spotkania rozpoczął wykład dr. Zbigniewa Kaszyńskiego z Łodzi, a po nim wystąpili: Janusz Kaszyński z Gdyni, dr Mariusz Kaszyński z Brudzewa i prof. Piotr Kaszyński z Nashville oraz Ryszard Kaszyński z Turku. Popołudniową część spotkania wypełniły rozmowy plenerowe, losowanie upominków i cieszący się wielkim zainteresowaniem konkurs rzut podkową z udziałem dwudziestu uczestników. Sędzią głównym konkursu była Liliana Kaszyńska, która wraz z mężem Januszem przygotowała pamiątkowe dyplomy, okazałe puchary i upominki.

GOŚCIE SPECJALNI I FUNDATORZY

Na nasze spotkanie przybył ponownie Tomasz Barczak – Starosta Mogileń­ski, który przekazał uczestnikom najlepsze życzenia i okolicznościowy adres. Natomiast Jacek Kowalski – Prezydent Miasta Gniezna wyróżnił trzech naszych rodaków prestiżowymi Medalami Milenijnymi. Otrzymali je: Janusz Kaszyński (Gdynia), Paweł Kaszyński (Gniezno) i Stanisław Kaszyński (Kraków). Równie sympatyczny był gest Ewy Mes – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która ofia­rowała Januszowi Kaszyńskiemu (Gdynia) piękny album z osobistą dedykacją. Cenne wydawnictwa przekazali nam także: Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, Tadeusz Chęsy – prezes Zakładu Poligraficzno-Wy­dawniczego POZKAL w Inowrocławiu, Stanisław Dziedzic – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Krakowie i Jacek Chudziński – właściciel Księgarni Regionalnej w Mogilnie. Godnymi wspomnienia ofiarodawcami byli ponadto: Stanisław Łaganowski – były burmistrz Mogilna, Kazimierz Gąska – wiceprezes firmy INVESTGAS w Warszawie, Daniel Więzik – prezes firmy „Emalia” Olkusz i Jacek Kraśny z firmy „Mogilmed” w Mogilnie.

SŁODKI POCZĘSTUNEK

Pod koniec spotkania na gości czekał bardzo atrakcyjny słodki poczęstu­nek w postaci 9 różnych tortów, przygotowanych przez mogileńską cukiernię A. i M. Weber. Torty ozdobione kolejnymi literami słowa „SPOTKANIE”, ze szcze­gólnym wyeksponowaniem ozdobnego „K”, ufundował prof. Jerzy Kaszyński ze Szczecina i on też, z pomocą asystentek, obdzielał gości słodkościami. Zanim jednak do tego doszło, niezapomniany widok tortów wraz z asystą i fundatorem wywołał kilkunastominutową sesję zdjęciową.

PAMIĄTKOWE FOTOGRAFIE

Zaprzyjaźniony z organizatorami Marcin Zieliński z Mogilna przebieg spo­tkania udokumentował prawie tysiącem fotografii, które trafiły do wszystkich zainteresowanych, podobnie jak w 2009 r. Nowością spotkania były grupowe zdjęcia rodaków wykonujących te same zawody, noszących identyczne imiona lub wywodzących się z tej samej miejscowości. Ukoronowaniem tej dokumentacji stała się zbiorowa fotografia uczestników spotkania, przypominająca na długo to wyjątkowe wydarzenie w dziejach naszego rodu.

TRWAŁE SYMBOLE

Bardzo ciekawym i wartościowym symbolem spotkania okazały się kilimy herbowe, zaprojektowane i wykonane przez cenionego artystę plastyka Józe­fa Wacława Kaszyńskiego z Łodzi. Podobne znaczenie zyskała nowa książka

Kaszyńscy. 1454 biogramy o objętości aż 400 stron, wydana z nadzwyczajną starannością przez Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL w Inowrocławiu. Dzięki szczególnej życzliwości prezesa Tadeusza Chęsego i jego następcy Artura Chęsego również ta książka jest dziełem firmy POZKAL. Spotkaniu poświęcono kilka obszernych publikacji w Gazecie Pomorskiej i tygodniku Milki – Ziemia Mog ileńska.

Tuż po oficjalnym spotkaniu w 2011 r. miałem przyjemność odwiedzić wielu rodaków w miejscu ich zamieszkania. Było to m.in. w Bydgoszczy, Gdyni, Szczecinie, Paryżu, Lille, Aniche, Krakowie, Warszawie, Brudzewie, Gnieźnie, Mogilnie, Łodzi, Łowiczu, Koninie, Turku, Warcie, Trzemesznie, Olkuszu. Sym­patyczne rozmowy zgodnie potwierdzały potrzebę kontynuowania regularnych spotkań członków rodu, gromadzenia wszelkich materiałów związanych z ich dziejami oraz ich publikacji.

POŻEGNANI

Od I Spotkania Kaszyńskich w 2009 r. nasze grono utraciło wielu zasłużonych i godnych pamięci rodaków. W tym czasie odeszli od nas m.in.: Zenon (biogram 1355) – 31V 2009 Poznań, Kazimiera (735) – 10 VII 2009 Mogilno, Barbara Anna (189) – 2009 Kielce, Zygmunt (1375) – 16 X 2010 Mogilno, Jan (519) – 5 I 2011 Poznań, Jerzy (544) – 17 II 2011 Warszawa, Roman (1089) – 3 IX 2011 Warszawa, „Eric” Antoine Louis (297) – 23 XI 2011 Francja, Henryk (394) -20 V 2012 Strzelno (szpital), Mieczysław Wojciech (977) – 2 X 2012 Brzesko (szpital), Regina (1112) – 15 XI 2012 Konin (szpital) i Krystyna (723) – 1 XII 2012 Brudzew.

Cześć ich pamięci!