Stowarzyszenie Kaszyńskich
Posiedzenie Zarządu SRK

Posiedzenie Zarządu SRK

SPRAWOZDANIE

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich (SRK)
W dniu 18 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SRK. Tym razem spotkaliśmy się w Turku, gdzie korzystaliśmy z gościnności Ryszarda Kaszyńskiego. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, tj.:
Florian Kaszyński, Ryszard Kaszyński, Benedykt Kaszyński, Maria Weber i Stanisław Kaszyński.

 

Mając na względzie realizację uchwały Zarządu SRK z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji VII spotkania Rodu Kaszyńskich głównym punktem posiedzenia Zarządu SRK było przedstawienie i omówienie propozycji oraz wybór miejsca organizacji VII Spotkania Rodu Kaszyńskich. W dyskusji brano pod uwagę następujące propozycje (nazwy robocze):

  1. „Spotkanie – wycieczka na Litwę” – przedstawił Ryszard Kaszyński
  2. „Spotkanie w Gdyni” – przedstawił Benedykt Kaszyński
  3. „Spotkanie gnieźnieńskie” – przedstawił Florian Kaszyński

W wyniku głosowania poszczególne propozycje otrzymały punkty:

  1. 46 pkt.,
  2. 25 pkt.,
  3. 38 pkt.

Zatem przyjęto do realizacji w 2022 roku organizację VII Spotkania Rodu Kaszyńskich:

Spotkanie – wycieczka na Litwę.

Informacje organizacyjne będziemy podawać na naszej stronie internetowej oraz mailowo na znane nam adresy.

Na początku posiedzenia Florian Kaszyński – prezes Zarządu SRK złożył pisemne zrzeczenie się z udziału we władzach Zarządu z dniem 31 grudnia 2022 r.

Ponadto przyjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia panią Grażynę Rumiejowską w poczet członków SRK z dniem 16 czerwca 2019 roku oraz uchwałę o wykreśleniu z listy członków SRK 2 osób zmarłych i 1 osoba zrezygnowała, tj.

Śp. Roman Kaszyński, zm. 20.08.2018 r.

Śp. Jadwiga Zaborowicz, zm. 16.09.2017 r.

Pan Romuald Kaszyński, zrezygnował z dniem 01.01.2019 r.

Szczególne podziękowania za zorganizowanie posiedzenia Zarządu w Turku uczestnicy złożyli Ryszardowi Kaszyńskiemu.  Dzięki jego szczegółowemu zaplanowaniu mogliśmy zwiedzić i podziwiać:

– projekt („kartony”) Mehoffera w muzeum w Turku,

– witraże Mehoffera w kościele NSPJ w Turku.

Na zakończenie wszyscy członkowie Zarządu oddali pokłon Kaszyńskim na cmentarzu w Turku.

Zarząd Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich