Stowarzyszenie Kaszyńskich
Kolekcja książek o Rodzie Kaszyńskich

Kolekcja książek o Rodzie Kaszyńskich

Posiadanie tak obszernej kolekcji o Rodzie Kaszyńskich, to bezgraniczna duma. Mamy prawo szczycić się wyjątkowym opracowaniem. Wspólne dzieło wielu autorów dokumentuje wiedzę o naszych przodkach, ich codzienne życie i zasługi dla Ojczyzny. Publikacje zawierają liczne biogramy, nieznane rodowody i próbę odpowiedzi na nurtujące pytanie: skąd Nasz Ród.

Dotychczas ukazały się:

  1. Kaszyńscy. Zarys dziejów rodu. Opracowanie redakcyjne Stanisław Kaszyński. Inowrocław 2009,
  2. Kaszyńscy.1454 biogramy. Inowrocław 2011, Stanisław Kaszyński.
  3. Kaszyńscy. Brudzewskie gniazdo rodu. Brudzew 2013, Mariusz Kaszyński, Piotr Kaszyński, Ryszard   Kaszyński,  Małgorzata Szurgot.
  4. Kaszyńscy. Śladami rodaków. Inowrocław 2013, Marc Kaszyński, Stanisław Kaszyński,
  5. Kaszyńscy. Nowe ilustracje i biogramy. Inowrocław 2015. Stanisław Kaszyński

Zapewne wiele osób zgromadziło całą kolekcję. Pojawiła się szansa na uzupełnienie. Została wznowiona książka:

Kaszyńscy. Śladami rodaków. Inowrocław 2013, Marc Kaszyński, Stanisław Kaszyński.

 

Słowo wstępne autorów:

Głównym pretekstem do przygotowania tej książki stały się kilkakrotne podróże naszych francuskich rodaków po Ukrainie śladami przodków. Wiodły one do Lwowa, Kołomyi, Zabłotowa i Kosowa oraz wielu innych miejscowości, zajmujących znaczące miejsce w dziejach naszego narodu. Te ciekawe podróże zaowocowały odnalezieniem ważnych śladów z przeszłości tej gałęzi rodu, udokumentowaniem zachowanych grobów, serdecznymi spotkaniami z żyjącymi tam jeszcze potomkami, a także fundacją w Kosowie nowego kościoła. Obszerne refleksje z tym związane prezentujemy w szkicu Podróż na Ukrainę, wzbogaco­nym cennymi ilustracjami…

Czytelnikom życzymy satysfakcjonującej lektury!

                               Stanisław Kaszyński, Marc Kaszyński

 

Cena książki wynosi 60 złotych.
Zainteresowani mogą zgłaszać się na adres mailowy stowarzyszenia:

  kaszynscysr@gmail.com