Stowarzyszenie Kaszyńskich
Eugeniusz Gedymin Kaszyński „Nurt”

Eugeniusz Gedymin Kaszyński „Nurt”

Urodzony w 1909 r. Eugeniusz Gedymin Kaszyński był oficerem Wojska Polskiego.
Dzisiaj, 22 sierpnia obchodzimy 111. rocznicę urodzin.  Zasługuje na  upamiętnienie i włączenie na stałe do panteonu bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. 

Walczył w wojnie obronnej 1939 r., potem był internowany na Węgrzech. Przedostał się do Francji, gdzie służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po klęsce Francji znalazł się w Wielkiej Brytanii. Był instruktorem spadochronowym. Zgłosił się do służby w okupowanym Kraju. Jako cichociemny został zrzucony ze spadochronem do Polski. Służył jako inspektor dywersji „Związku Odwetu”, a następnie „Kedywu” Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. W 1943 r. był dowódcą I Zgrupowania i zastępcą dowódcy Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, a następnie dowódcą Zgrupowań. W 1944 r. dowodził Oddziałem Partyzanckim 2 Pułku Piechoty Legionów AK, I batalionem 2 pp Leg. AK, a u schyłku wojny został dowódcą 2 pp Leg. AK. Służbę w Armii Krajowej zakończył w stopniu majora

 

Ostatnie lata życia spędził na emigracji w Wielkiej Brytanii, w samotności i w chorobie. Zmarł w 1976 r. Jego ostatnią wolą było spocząć w wolnej Polsce na Wykusie u stóp kapliczki Matki Bożej Bolesnej, co udało się zrealizować dopiero w 1994 r.