Stowarzyszenie Kaszyńskich
VII Spotkanie Rodu Kaszyńskich, odwiedziny Rodaków w Wilnie

VII Spotkanie Rodu Kaszyńskich, odwiedziny Rodaków w Wilnie

Termin (sygnalizowany wcześniej) 18-20 czerwca 2022 r. W ramach programu jesteśmy na Suwalszczyźnie i w Wilnie na Litwie.
Pierwszy dzień to wyjazd wczesnym rankiem autokarem np. z Turku. W ustalonych punktach pośrednich zbieramy uczestników, realizujemy program turystyczny i docieramy do Gib (przy granicy z Litwą) na nocleg i obiadokolację.
W drugim dniu (po śniadaniu) jedziemy do Wilna, by o godz. 13:00 uczestniczyć we Mszy Świętej w języku polskim, w Kościele Św. Teresy- Kaplica w Ostrj Bramie, w intencji Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich. Spotkanie z Rodakami, zwiedzanie Starówki, Cmentarza na Rossie. Wieczorem powrót do Gib i obiadokolacja.
Trzeciego dnia po śniadaniu realizujemy program turystyczny i powrót do domu.
W ramach zwiedzania Suwalszczyzny możemy być w: Sejny, Giby, Supraśl, Tykocin.

Koszty: dojazd autokarem (około 1500 km w obie strony, 2 noclegi w hotelu „Kresovia”,
2 śniadania i 2 obiadokolacje. Szacunkowy koszt około 600 zł od osoby,
z czego do wpłaty 500 zł. Dla Członków SRK płacących regularnie składki przewiduje się udzielenie rabatu.

Zapisy chętnych i wpłaty:
1. Osoby biorące udział, odpowiadają za siebie, zatem zobowiązane są do ubezpieczenia turystycznego na okres podróży, posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, kartę ubezpieczenia EKUZ.
2. Zgłoszenia wyłącznie drogą e-mail do 10maja 2022 r. na adres: kaszynscysr@gmail.com  Należy podać dane uczestnika: imię, nazwisko, tel. kontaktowy (komórkowy), e-mail. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Wstępna opłata (zaliczka) 200 zł do dnia 10 maja 2022 r. wyłącznie na konto Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich
     Nr konta: 47 1090 1896 0000 0001 3443 4321
4. Jeżeli wyjazd nie dojdzie do skutku Stowarzyszenie zwróci wpłaconą zaliczkę.
5. Pozostała kwota udziału w wysokości 300 zł do dnia 30 maja 2022 r.
6. Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres e-mail kaszynscysr@gmail.com lub telefonicznie nr +48 601 758 336.