Stowarzyszenie Kaszyńskich
VII Spotkanie Rodu Kaszyńskich

VII Spotkanie Rodu Kaszyńskich

VII Spotkanie Rodu Kaszyńskich, w dniach 18-20 czerwiec 2022 r., miało miejsce na Suwalszczyźnie i Litwie. Wielka Rodzina Rodu Kaszyńskich ma swoje gałęzie w różnych krajach. Jesteśmy sobie bliscy. Jedno z gniazd genealogicznych jest na Litwie. Rodacy z Wilna i okolic wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych na terenie Polski. Tym razem pojechaliśmy z rewizytą.

18 czerwiec (sobota)
Uczestnicy z Polski wsiadają w: Gnieźnie, Trzemesznie, Turku, Brudzewie, Łowiczu. Wczesnym popołudniem docieramy do Tykocina. Zwiedzamy Wielką Synagogę, Dom Talmudyczny i Zamek.
Tykocińska bożnica powstała w 1642 r. Sala główna (męska) t0 18×18 metrów., do niej przyklejone są dwa rozległe babńce, czyli pomieszczenia dla kobiet i dzieci. W święta synagoga tykocińska gromadziła około 1000 modlących się osób. W dzień powszedni również tętniła życiem i była siedzibą gminy (kahału).
Zdjęcie wnętrza
Mała Synagoga – Dom Talmudyczny znajduje się w sąsiedztwie Dużej Synagogi. Została wybudowana pod koniec XVIII w. na planie prostokąta w stylu barokowym. Pierwotnie budynek mieścił szkołę religijną i stanowił dom talmudyczny. Dziś znajdują się tu bogate zbiory judaiców, a w podziemiach restauracja „Tejsza”, w której można spróbować smaków kuchni żydowskiej i regionalnej.

Zdjęcie z jadłspisem

Więcej informacji i zdjęć można znaleźć pod linkami:

https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2019/04/12/synagoga-w-tykocinie-historia-zwiedzanie-przewodnik-po-wnetrzach/
https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2022/05/03/muzeum-w-tykocinie-dom-talmudyczny-recenzja-i-galeria/
https://www.youtube.com/watch?v=haE8U4Ogff4
https://www.youtube.com/watch?v=haE8U4Ogff4
Zamek w Tykocinie położony jest na północnym brzegu Narwi, powstał na bazie drewnianej warowni w 1433 r. W połowie XVI wieku król Zygmunt II August bardzo upodobał sobie twierdzę tykocińską i rozbudował zamek o arsenał konny, skarbiec i bibliotekę, tworząc tym samym z zamku rezydencję królewską.
Historia twierdzy była dość burzliwa i spowodowała, że zamek był kilkakrotnie niszczony. Zamek w Tykocinie został zrekonstruowany na fundamentach XVI wiecznego zamku królewskiego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy – Zygmunta Augusta. W chwili obecnej zamek znajduje się w rękach prywatnych. Aktualnie funkcjonująca część zamku obejmuje – skrzydło południowe z basztami: Turmą i Rogową oraz część skrzydła północno-zachodniego. W odbudowie jest baszta Biała i część skrzydła północnego.
Epizody z historii:
• Zamek był przez kilkanaście miesięcy nekropolią zmarłego monarchy Zygmunta Augusta
• Na zamku urzędował wielki humanista Renesansu – starosta tykociński – Łukasz Górnicki
• Gościli tu także królowie: Zygmunt III z rodziną, Władysław IV oraz car Rosji Piotr I
• Na zamku August II Mocny ustanowił ORDER ORŁA BIAŁEGO
• W czasie Potopu szwedzkiego na zamku przebywał i zmarł Janusz Radziwiłł
• Zamek zdobył Paweł Sapieha zwyciężając Szwedów
• Zamek został nadany za zasługi Stefanowi Czarnieckiemu
• Jan Klemens Branicki w połowie XVIII rozebrał zamek na budulec

Więcej informacji i zdjęć można znaleźć pod linkami:

https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2022/07/07/zygmunt-august-na-podlasiu-sladami-ostatniego-jagiellona/
https://zamekwtykocinie.pl/zamek/
https://www.youtube.com/watch?v=U7uFLEXPLNo

19 czerwiec (niedziela)
Udajemy się do Wilna, w programie: Cmentarz na Rosie, Mszę Świętą w intencji Rodu Kaszyńskich, zwiedzanie starówki. i spotkanie z Rodakami.

 

 

Tekst w trakcie edycji….