Stowarzyszenie Kaszyńskich

Tadeusz Kaszyński w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Tadeusz Kaszyński, uczeń Gimnazjum w Turku.

W dniu 31 lipca mając 16 lat, na ochotnika wstąpił do 205 pułku piechoty w stopniu szeregowego poległ w dniu 11.VIII.1920 pod miejscowością Przewodowe najprawdopodobniej otrzymał postrzał w klatkę piersiową. Pogrzeb odbył się w Turku w dniu 12 października 1920 roku.

 

Kościół NSPJ w Turku,
miejsce umieszczenia pamiątkowej tablicy pamięci.

 

W lipcu 1920 roku, w obliczu zagrożenia bytu odrodzonej Rzeczpospolitej przez postępującą nawałę bolszewicką, rozpoczęto, pod egidą Inspektoratu Armii Ochotniczej, formowanie oddziałów w celu obrony kraju. Utworzony w tym czasie 205 pułk piechoty składał się z ochotników a organizowały go kadry trzech zapasowych, legionowych pułków piechoty: 32, 36 i 5, stacjonujących wówczas w Warszawie.

 

 

Tablica pamięci profesora i uczniów Gimnazjum  w Turku

W walkach o całość i niepodległość Polski w latach 1918-1920 bohatersko swoje życie oddali
profesor i uczniowie Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Turku:

– profesor Stanisław Kączkowski,

-uczniowie: Tadeusz Kaszyński, Leon Kowalczyk, Stefan Piechocki, Adam Żyżniewski.